Klanten aan het woord

Aanmelden

Aanmelding is mogelijk na een verwijzing van een huisarts, CB-arts of specialist. Deze verwijzing is echter niet noodzakelijk. Als u als ouder zorgen heeft over het motorisch functioneren van uw kind, of de klassenleerkracht geeft aan dat uw kind problemen op school ondervindt op het gebied van (schrijf)motoriek, dan kunt u uw kind rechtstreeks aanmelden ( “Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie”).

U kunt uw kind via 030 – 75 39 660 telefonisch aanmelden, zodat de eerste behandeling gepland kan worden.